Uplynulo 30 rokov od úmrtia prvého gréckokatolíckého redemptoristu slovenského pôvodu Jána Mastiliaka CSsR. Zomrel 18. septembra 1989 v Prešove. Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci pri Vranove nad Topľou. TK KBS prináša pri tejto príležitosti jeho životopis, ktorý v minulosti poskytol o. Metod Marcel Lukačik, CSsR.

Ján Mastiliak vstúpil do juvenátu k redemptoristom ako 11-ročný spolu so svojim bratom Michalom po sv. misiách v Nižnom Hrušove. Po základnej rehoľnej a seminárnej formácii kvôli jeho výnimočným intelektuálnym schopnostiam bol vyslaný na ďalšie štúdia do Ríma. Študoval na Orientálnom inštitúte a neskôr aj na Gregoriánskej univerzite. Získal v Ríme titul Doctor in scientiis ecclesiasticis orientalibus. Vo svojom čase patril k najväčším učencom, filozofom a teológom na Slovensku. Od roku 1945 bol profesorom teológie v redemptoristovkom seminári v Obořišti. Prednášal dogmatiku, filozofiu, asketiku a orientáliá (res orientalis) a cudzie jazyky.

V roku 1950 Jána Mastilika odsúdili v známom tzv. „monsterprocese“ v Prahe. Bol to zastrašujúci verejný súdny proces s desiatimi najvýznamnejšími rehoľníkmi vysielaný rozhlasom do celého Československa. Podľa mienky štátneho súdu v Prahe bol Ján Mastiliak najnebezpečnejším zo všetkých, lebo vraj pre svoju špionážnu činnosť bol zvlášť pripravovaný vo Vatikáne. Bol mu navrhovaný trest smrti, ale nakoniec odsúdili na doživotie a peňažnú pokutu vo výške 50 tisíc korún, konfiškáciu celého majetku a stratu čestných občianskych práv na desať rokov.

Mastiliak prešiel následne väzeniami na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Napriek všetkému utrpeniu, ktoré v živote prežil, nesťažoval sa, ani nenariekal. Ako verný Kristov svedok prežil vyše 15 rokov v komunistických väzniciach. Patril k najdlhšie väzneným kňazom v komunistickom Československu. Keď už bol na slobode a žil v Prešove, na podnet svojho vtedajšieho predstaveného o. Štefana Lazora napísal o svojom pobyte vo väzení útlu brožúrku s názvom Hrsť spomienok (má už svoje druhé vydanie vo Vydavateľstve Misionár).

V rokoch 1968 a 1981 bol predstaveným gréckokatolíckych redemptoristov. Zaslúžil sa výraznou mierou o obnovu gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 a potom i naďalej pracoval v rôznych oblastiach na jej povznesení. Ovládal asi 14 cudzích jazykov, a tak prekladal hodnotné zahraničné knihy, ktoré sa šírili ako samizdaty. Najviac sa však do ľudských sŕdc zapísal ako muž svätého života, vyhľadávaný spovedník, radca a duchovný vodca. Zomrel pred nežnou revolúciou 18. septembra 1989 v Prešove. Je pochovaný v hrobke redemptoristov v Michalovciach.

Mnohí očakávajú, že aj o. Ján Mastiliak CSsR raz bude oficiálne započítaný medzi blahoslavených a svätých Cirkvi. Prešovská archieparchia otvorila proces jeho blahorečenia v januári 2015.

Viac o otcovi Mastiliakovi nájdete na http://www.otecivan.sk/ alebo v krátkom filme.

Zdroj: TK KBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *