Dňa 14. septembra 2019 na sviatok Povýšenia Svätého kríža a výročný deň smrti bl. Márie Celesty Crostarosy, počas svätej omše P. Václav Hypius, provinciál redemptoristov a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku,  požehnal v Kežmarku ikonu zakladateľky sestier redemptoristiek, ktorá je umiestnená na pravej strane kláštorného kostola. Autorom tohto diela je výtvarník a sochár Jaroslav Halmo.

V homílii sa P. Václav zameral na tajomstvo Kristovho kríža a jeho význam v živote veriaceho človeka. V závere použil prirovnanie: pohľad od kláštora, ktorý je nad Kežmarkom, nám umožňuje vidieť omnoho viac a oveľa ďalej, ako by sme videli, keby sme ostali dole v meste. Tak aj prijatie nášho kríža, ktorý je prítomný v našom živote, nás dvíha k Ukrižovanému, zjednocuje nás s ním a premieňa náš pohľad na život; z kríža vidíme svoj život „z Božej perspektívy“. 

Po svätej omši benediktín o. Jozef Brodňanský vysvetlil symboliku jednotlivých detailov tejto ikony. Potom sa všetkým prítomným prihovoril samotný autor Jaroslav Halmo. Podľa neho môžeme dnes zo sveta dostať dve otázky; či veríme v Boha alebo veríme Bohu. Ikona blahoslavenej Márie Celesty je práve vyjadrením toho, že ona Bohu verila. Konala tak, aby potlačila vlastné ambície a túžby, čo je v rozpore so súčasným zmýšľaním. Svoje vlastné „ja“ sa jej podarilo pretaviť do spoločenstva, ktoré trvá dodnes a je prítomné v Kežmarku, ako aj na celom svete. Jeho prianím je, aby nás Mária Celesta naučila počúvať Boha v modlitbe a v tichosti, pretože veľakrát v záplave slov nedokážeme zachytiť to, čo nám Boh chce povedať.

Program dňa pokračoval o 15.00 hod, kedy si sestry spolu s pozvanými hosťami pripomenuli hodinu narodenia sa bl. Márie Celesty pre nebo. Po prečítaní krátkeho textu o jej odchode do večnosti nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorá bola popretkávaná textami z jej Autobiografie. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty pripomenuli, ako úzko bol jej život spojený s Ježišovým životom. Utrpenie, ktorým musela prejsť, ju viedlo k rozhodnému postoju: „Odteraz jediným cieľom mojich túžob je zo všetkých síl vytlačiť vo svojom srdci môjho ukrižovaného Ježiša, sväté evanjelium a svätú vieru. (…) Z celého srdca túžim dosiahnuť svoj jediný a konečný cieľ, ktorým je čo najplnšie zjednotenie sa s mojím jediným a najvyšším Dobrom, a iba jemu sa chcem páčiť.“

sestry redemptoristky, Kežmarok