Po dvoch ročníkoch pozitívnej skúsenosti s absolventmi Kurzom Samuel zasvätení opäť ponúkajú možnosť prihlásenia sa na kurz. Ponuka miesta, kde bude kurz prebiehať sa v tomto roku rozrastá o ďalšie stredisko v Bratislave a v Prešove.

Kurz Samuel je určený slobodným mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí úprimne hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Cieľom kurzu je vstúpiť do Božej prítomnosti, aby hľadajúci mohli vo svetle Božieho slova, cez katechézy a zdieľania, v modlitbe a adorácii, či cez sviatosť zmierenia alebo rozhovor s duchovným vodcom rozpoznať Boží hlas.

Kurz zahŕňa 9 stretnutí, jednu celodennú púť a na záver kurzu exercície. Pred začatím kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom. Kurz je bezplatný, platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu (ubytovanie a strava). Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu (na všetkých stretnutiach).

Viac informácií o kurze a prihlasovací formulár je na www.kurzsamuel.sk, kde je možné zvoliť si miesto absolvovania kurzu (Bratislava, Nitra, Ružomberok, Zvolen, Prešov).

Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. Pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini, ktorý o ňom povedal: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

TK KBS informovala Marta Fukasová (sr. Chantal, SDR)