V Indii bol vysvätený na kňaza verbista Donie Ronald Sequeira, ktorý študoval na Slovensku – na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. V jeho rodnej farnosti v Taccode v Indii ho vysvätil biskup Leo Cornelio SVD, biskup diecézy Bhopal. Svätá omša bola v miestnom jazyku congeny, ktorý je jazykom kresťanov tej oblasti. Na vysviacke bolo približne 700 ľudí, z toho 13 zo Slovenska. Prítomných bolo 25 kňazov, z toho 18 verbistov z indickej provincie. Následne mal novokňaz Donie primičnú svätú omšu vo svojej rodnej dedine Taccode.

Donie prišiel v roku 2013 na Slovensko na misijnú prax a následne si dokončil štúdiá teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Narodil sa v roku 1987 v štáte Karnatka v  južnej Indii. Má dve sestry. Na základnú školu chodil do školy sv. Jozefa a štúdiá dokončil v roku 2003. Strednú školu, ktorá trvala 2 roky, vyštudoval v škole Svätého Ruženca. Počas svojho detstva spoznal Boha a kresťanskú vieru pomocou každodenných modlitieb v rodine, katechéz a svätých omší. V roku 2005 sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova. Počas prvého ročníka formácie v malom seminári strávil čas štúdiom anglického jazyka. V druhom ročníku odišiel do strednej Indie na kurz s názvom „Spiritualita, integrácia a štúdium“.

Po absolvovaní kurzu bol poslaný na bakalárske štúdium biotechnológie, ktoré úspešne absolvoval v roku 2010. V nasledujúcom roku bol poslaný do noviciátu a 10. júna 2011 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova. V nasledujúcich dvoch rokoch formácie sa venoval štúdiu indickej a západnej filozofie.V roku 2013 bol vybraný na štúdium na Slovensko. Počas prvého roka svojho pobytu na Slovensku trávil čas štúdiom slovenského jazyka a kultúry. V nasledujúcom roku pôsobil v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke. V roku 2015 začal študovať na Trnavskej univerzite v Bratislave a ukončil bakalárske štúdium v odbore Základy kresťanskej filozofie a kresťanskej teológie. V roku 2016 začal magisterské štúdium teológie, ktoré skončil v júni. Jeho misijným určením je Provincia Chile.

Zdroj: verbisti.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *