Košická eparchia pozýva do Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežiť svätodušný týždeň 9. – 16. júna s ľuďmi, ktorí sa svätými nenarodili, ale vďaka spolupráci so Svätým Duchom sa nimi stali. Počas týždňa bude v katedrále vystavený relikviár s relikviou sv. Kríža a ostatkami 124 svätých mužov a žien.

Večerné bohoslužby týždňa budú obohatené o duchovný program, ktorý pripravujú rehoľné a mníšske spoločenstvá s cieľom predstaviť život jednotlivých komunít a ich charakteristické charizmy ako možnosť cesty k svätosti, ale aj poukázať, že k svätosti sú pozvaní aj (ne)zasvätení. V predchádzajúcich dňoch boli takto predstavení baziliáni a mnísi.

Program na nastávajúce dni:

Streda, 12. jún 2019
16,45   Akatist k Svätému Duchu (3 irmosy)
17,00   Sv. liturgia – Svätosť ako život modlitby (Redemptoristky)
18,00   predstavenie kontemplatívnych sestier Redemptoristiek + Agapé

Štvrtok, 13. jún 2019
16,45   Akatist k Svätému Duchu (3 irmosy)
17,00   Sv. Liturgia – Svätosť ako život služby (Služobnice NPM)
18,00   Malé povečerie + Agapé

Piatok, 14. jún 2019 (voľnica)
16,45   Akatist k Svätému Duchu (3 irmosy)
17,00   Sv. liturgia – Svätosť skrze život v rodine (Eparchiálny úrad)
18,00   Moleben k Božskému srdcu
18,20   Súťažný večer o svätosti pre rodiny a mládež + grilovačka na farskom dvore

Sobota, 15. jún 2019 
18,00   Sv. liturgia
19,00   Celonočné bdenie (večiereň a utiereň) z Nedele Všetkých svätých

Nedeľa, 16. jún 2019 – Nedeľa Všetkých svätých 
 7,30   Sv. liturgia
 9,00   Sv. liturgia (CS) – priamy prenos Rádio Slovensko
10,30  Sv. liturgia
12,00  Sv. liturgia (maď.)
17,00  Večiereň
18,00  Sv. liturgia 

Zdroj: http://grkatke.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *