Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 bola spustená nová verzia webovej stránky časopisu Zasvätený život na adrese zasvatenyzivot.sk. Nová verzia prináša prehľadnejšie usporiadanie, ako aj kompatibilitu s mobilnými zariadeniami. Archív jednotlivých čísiel časopisu je teraz k dispozícii v PDF formáte, čo umožňuje ich čítanie na väčšom okruhu elektronických zariadení aj bez nutnosti pripojenia na internet.

Časopis Zasvätený život vydáva Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, v prvom rade ako jeden z nástrojov vzájomnej informácie a formácie zasvätených osôb. Webová stránka časopisu bola vytvorená na jar 2014 ako priestor, kde si čitatelia môžu prečítať jednotlivé čísla časopisu, príspevky z neho, ale aj iné aktuálne správy zo sveta, týkajúce sa zasvätených, zvlášť žijúcich a pôsobiacich na Slovensku. V Roku zasväteného života, ktorý trval od 29. novembra 2014 do 2. februára 2016 to bol efektívny nástroj na propagáciu aktivít spojenými s týmto rokom.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku spravuje aj stránku kvrps.sk, kde informuje o svojej činnosti a aktivitách, ako aj portál rehole.sk, ktorý ponúka prehľadnú prezentáciu jednotlivých inštitútov zasväteného života, pôsobiacich na Slovensku.

-fc-