P. Tomáš Lesňák, kustód (viceprovinciál) bratov minoritov na Slovensku, sa na prebiehajúcej generálnej kapitule v Assisi stal jedným z najbližších spolupracovníkov nového generálneho predstaveného, čiže generálnym asistentom (radcom) pre strednú a východnú Európu.

Tomáš Lesňák sa narodil 30. júna 1976 v Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v Krakove a v Ríme. Večné rehoľné sľuby zložil v roku 1999, kňazskú vysviacku prijal 30. júna 2001. Od roku 2011 pôsobil ako kustód – vyšší rehoľný predstavený bratov minoritov na Slovensku.


V poradí 202. Generálna kapitula minoritov zvolila 25. mája 2019 nového generálneho predstaveného na obdobie nasledujúcich šesť rokov. Nový generálny predstavený Carlos Alberto Trovarelli pochádza z Argentíny a je členom argentínsko-uruguajskej minoritskej rehoľnej provincie „Rio plata“ sv. Antona Paduánskeho. Večné sľuby zložil v roku 1990 a kňazom sa stal v roku 1995. V uplynulom období vykonával službu generálneho asistenta pre minoritské provincie latinskej Ameriky.

Kapitulné zhromaždenie zvolilo aj nové vedenie rehole tzv. definitórium – generálneho vikára, sekretára a ďalších šiestich asistentov generálneho ministra. Úlohou asistenta je zastupovanie generálneho ministra pri navštevovaní a vizitovaní bratov zverených provincií a kustódií. Môže ho taktiež zastupovať počas provinciálnych a kustodiálych kapitúl. Následne asistent informuje generálneho ministra a vedenie rehole o živote bratov v daných krajinách. Do federácie provincií strednej a východnej Európy v rámci minoritskej rehole patria: Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Bulharsko, Rusko, Uzbekistan a Slovensko.

Zdroj: minoriti.sk, facebook Rehoľa minoritov