Pápežské misijné diela pozývajú rehole, farnosti či spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať k výzve pápeža Františka prežiť mesiac október 2019 ako Mimoriadny misijný mesiac (MMM) na Motivačné stretnutie 3xM.

Stretnutie sa bude konať v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii vo štvrtok 27. júna 2019 od 9.00 a ukončené bude obedom o 13.00.

Program:
Základné smerovanie a predstavenie MMM október 2019 – Ivan Kňaze
Byť misionárom doma a evanjeliovo evanjelizovať – Jozef Šelinga
Konkrétne podnety a inšpirácie – vzájomná výmena

PRIHLÁŠKA

Viac podkladov k Mimoriadnemu misijnému mesiacu október 2019, motivačné texty a odkazy nájdete na priloženom linku.