Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Je určený pre formátorov, učiteľov, terapeutov, rehoľníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou.

Kurz bude prebiehať pod vedením Sr. Mgr. Agnieszky Jarkowskej, SCdSC a ďalších lektorov odborníkov v oblasti sexuálneho zneužívania maloletých. Jedinečnosť kurzu znásobuje fakt, že bude ponúknutý v slovenčine.

Obsahom kurzu je získanie základných vedomostí o sexuálnom zneužívaní detí; rozpoznať možné známky zneužívania a identifikovať vhodné prostriedky intervencie; získať informácie o legislatíve a postupoch ako o riešení prípadov; pomáhať a starať sa o obete/osoby, ktoré prežili zneužívanie; implementovať prevenciu vo svojich pracovných podmienkach (školy, semináre, formácie atď.).

Program kurzu pozostáva z 10 jednotiek, ktoré sa absolvujú študenti online a 9 povinných stretnutí pre celú skupinu s lektormi. Trvanie kurzu je október 2019 – jún 2020. Bližšie informácie je možné nájsť TU.

Zdroj: TK KBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *