Verbisti na svojom webe zverejnili ponuku zapojiť sa aktívne do prípravy na Mimoriadny misijný mesiac október 2019.

Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:

1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;

2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;

3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;

4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.


Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážete podeliť s vašou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý vás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.

Prispejte svojím svedectvom a napíšte na mmm2019w@gmail.com. Prípadne pošlite fotografiu, krátke video. V mimoriadnom misijnom mesiaci október budú postupne zverejňované na stránke www.verbisti.sk.