Na návrh Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí v Českej republike (KVŘP) sa sestry spoja na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 v modlitbe za víťazstvo pravdy a ducha pokánia v Cirkvi v tejto krajine a za všetky obete sexuálneho zneužívania.

Liturgia Kvetnej nedele vedie k hlbšiemu zamysleniu nad všadeprítomným tajomstvom spojenia Boha so zraniteľným ľudstvom.

KVŘP ďakuje všetkým spoločenstvám i jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pridajú k ich modlitbám.

Zdroj: rehole.cz