V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, bl. Jozafáty Hordaševskej. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty.

Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z Košíc, ktoré niesli zažaté sviece na znak toho, že ich služba má prinášať svetlo a zápal Svätého Ducha. Vladyka Milan sestry v úvode liturgie privítal a veriacim ozrejmil udalosť tohto dňa. V homílii vyzdvihol potrebu služby, jednoduchosti, pokory a lásky. Hodnoty, ktorými život bl. Matky Jozafáty bol naplnený. Veriaci si pri slávnosti mohli uctiť jej relikvie, ktoré sú uložené v kaplnke eparchiálneho úradu. Na záver vladyka Milan povzbudil sestry k horlivej službe a modlitbe aj uprostred všedných dní. Na slávnosti boli prítomní farár farnosti Pavol Bardzák a jeromonach Kassián K. Drozd, ktorí denne so sestrami spolupracujú pri rozličných udalostiach.

Každá komunita sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v slovenskej provincii prežívala 7. apríla túto mimoriadnu udalosť. Slávnosti prebiehali na troch miestach, kde sestry majú sídla v gréckokatolíckych eparchiách. Okrem Košíc to bola Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde slávnostnú sv. liturgiu slávil prešovský vikár pre ekonómiu Daniel Dzurovčin.

V kaplnke sv. Anny v Trenčíne slávil vladyka Peter Rusnák svätú liturgiu nakoľko sestry pôsobia v meste, ktoré patrí do jeho eparchie. Pri homílii povzbudil sestry k pravdivému životu.
Ďalšie slávnosti prebiehali aj vo farnostiach, kde sestry pôsobia a to v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom.

Fotofrafie nájdete na fb profile sestier služobníc.

TK KBS informovala Kongregácia SNPM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *