Viac než päťdesiat účastníčok – mladých sestier s dočasnými sľubmi z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami – sa stretlo v kňazskom seminári v Nitre. Tradičný Interjuniorát si zobral pod drobnohľad tému: Emócie a ich miesto a prežívanie v zasvätenom živote.

Prvý aprílový víkend si mesto pod Zoborom obsadili mladí. Okrem diecézneho stretnutia mladých PS 2019 sa v Nitre tiež uskutočnilo medzirehoľné stretnutie mladých sestier s dočasnými sľubmi – tzv. Interjuniorát. Juniorky sa tentokrát mohli bližšie pozrieť na emócie, ich prežívanie aj ich zrelé vyjadrenie v každodennom živote. Týmto spoločným časom sprevádzal sestry kňaz a psychológ PsLic. Ján Kulan.

V štyroch blokoch počas víkendu okrem základnej psychologickej terminológie a objasnenia základných emócií bol priestor aj pre krátke osobné reflexie a zdieľanie nad emóciami zachytenými v Božom slove. „Zachytila ma myšlienka, že nenesiem zodpovednosť za to, čo pociťujem, ale za to ako s tým naložím“ podelila sa sr. Alena Badáčová FMA.

 „Spoločné stretnutia, modlitba, zábava a vnútorný rast. To všetko som mala možnosť zažiť počas Interjuniorátu. Ďakujeme za možnosť spoločne sa spoznávať a upevňovať sa vo svojom povolaní“ dodala sr. Jana Pavla Grachová OSU.

Stretnutia Interjuniorátu ženských reholí sa od roku 2011 konajú spravidla raz ročne. Organizačne ich zastrešuje teologicko-spirituálna komisia pri KVRPS. Ich cieľom je sprostredkovať mladým sestrám priestor na zdieľanie, vzájomné spoznanie medzi sebou aj hľadanie ďalších možností spolupráce do budúcnosti.

Sr. Mery Gregová FMA

1 komentáre k "Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote"

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *