Extrémnu krížovú cestu chystá komunita pátrov Pallotínov z Michaloviec. Bude mať 20 kilometrov. Má 14 zastavení a začne sa dnes, v piatok 5. apríla 2019 v Michalovciach na Stráňanoch, informoval P. Leonard Lasota SAC.

Ďalšia sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019. Začne sa o 18:00 h svätou omšou v Kostole sv. Margity v Zborove v Bardejovskom okrese. Povedie na trase: Zborov – Chmeľová – Regetovka – Regietów – Skwirtne – Wysowa – Blechnarka – Stebnícka Huta (Hutisko) – Stebník – Zborov.

Extrémna krížová cesta je dobrovoľná náboženská aktivita. Nie je to organizované podujatie. Účasť na nej je na vlastnú zodpovednosť.

TK KBS, lla, ml