Akadémia kanonického práva v spolupráci s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného život a spoločnosti apoštolského života, s podporou Konferencií vyšších predstavených reholí v ČR i SR otvára tento rok „Školu riadenia rehoľných inštitútov“.

Štúdium tvorí deväť víkendových stretnutí vo Vranove (pri Brne) rozložených do troch akademických rokov. V prvom roku budú prednášky v týchto termínoch: 22. – 24. november 2019, 6. – 8. marec 2020, 1. – 3. máj 2020.

Stretnutia budú mať informačný a formačný charakter, vyžaduje sa účasť vždy na celom víkendovom stretnutí (tj. od piatka večera do nedele obeda).

Organizátormi sú Akadémia kanonického práva (Brno), Právny inštitút klaretiánov (Rím) a Škola riadenia inštitútu (Taliansko).

Formuláre prihlášok boli rozoslané jednotlivým inštitútom Konferencie vyšších rehoľných predstavených ČR a SR. Prihlasovanie je cez predstavených inštitútu.

Podľa potreby bližšie informácie poskytne koordinátorka projektu za KVRPS, sr. Jana Kurkinová FMA na mailovej adrese kvrps@kvrps.sk.

-fc-