Jezuiti už teraz ponúkajú program na leto pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov. Pozývajú na letné celoeurópske stretnutie mladých MAGIS EUROPE do Lotyšska a Litvy. Uskutoční sa na konci júla. Témou stretnutia, ktoré je určené pre mladých od 18 do 35 rokov, bude poznať, milovať a zdieľať.

Stretnutia mladých v ignaciánskej spiritualite sa konajú na celosvetovej úrovni vždy pred Svetovými dňami mládeže a potom sú aj regionálne stretnutia. Stretnutie MAGIS je spojením konkrétnej aktívnej činnosti s piliermi ignaciánskej spirituality ako je modlitba, eucharistia, svätá omša či spytovanie svedomia.

„Je zložené z dvoch častí. Jedna sú takzvané ignaciánske experimenty, to je tá kľúčová časť, potom na záver je spoločné stretnutie všetkých účastníkov MAGISU. Experimenty sú týždenný program. Ľudia sú rozdelení do približne 20-členných skupín a každý experiment má nejakú vlastnú tému, vlastné zameranie,“ vysvetľuje Lenka Lišková z MAGIS Slovensko. Dodáva, že súčasťou stretnutia MAGIS je aj rozjímanie, zdieľanie či spytovanie svedomia.

Tohtoročné stretnutie MAGIS bude prebiehať v Lotyšsku a v Litve od 23. do 31. júla. „Môžu sa tam prihlásiť mladí od 18 do 35 rokov. Bolo by dobré, keby bol v kontakte aj s nejakým jezuitom, alebo aby dostal nejaké odporučenie od nejakého konkrétneho kňaza, ale to nie je žiadny problém, keby sa spojil s ktorýmkoľvek jezuitom,“ približuje jezuita páter Vlastimil Dufka.“

Lenka Lišková z MAGIS Slovensko priznáva, že keď ona išla prvýkrát na stretnutia MAGIS, o jezuitoch a ignaciánskej spiritualite veľa nevedela. „Nie je to len akcia, na ktorej je človek týždeň a potom možno ešte 2 týždne je v takom ošiali, ale naozaj to je niečo, čo má dopad na každodenný život a ja to zažívam už tretí rok,“ uviedla. Mladí, ktorí by chceli zažiť európske stretnutie MAGIS EUROPE, nájdu všetky informácie na webovej stránke www.magis2019.eu

Zdroj: TK KBS, RL, phu, ml; rp