Milý P. Damián OP, provinciál,
chcem aspoň touto cestou  v mene svojom ako aj v mene zasvätených na Slovensku vyjadriť Tebe a Tvojim spolubratom, ako aj celej dominikánskej rodine úprimnú sústrasť nad odchodom P. Akvinasa Juraja Gaburu OP do večnosti. Zomrel najstarší slovenský rehoľník a hoci je tu čas pozemskej rozlúčky, predsa sme plní vďačnosti, pretože je pred nami bohatý život prežitý v láske a darovaní.

Táto sústrasť je naplnená vierou a istotou, že život P. Akvinasa smrťou nekončí, ale pokračuje v dokonalej forme v Pánovej blízkosti. Nech ho prijme k sebe a odmení za všetko dobro, ktoré vykonal tu na zemi počas svojho dlhého života, počas rokov svojho darovania sa Pánovi v rehoľnom zasvätení. Nech sa za nás prihovára u Pána a nech jeho osobný príklad vernosti a skutky lásky sú semenom nových povolaní pre Vašu rehoľnú rodinu, ako aj pre Cirkev na Slovensku.

V modlitbe spojený
P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS

Foto: Alžbeta Hrušovská

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *