Počas tretieho pôstneho týždňa v kláštore redemptoristiek v Lomnici opäť prebiehal prvý turnus ikonopiseckého kurz pre laikov (18. – 24.3.2019), ktorý ako tradične viedol majster Mihai Cucu z Rumunska.

Na tomto turnuse sa zúčastnilo deväť nadšených, prevažne mladých účastníkov, ktorí sa pod vedením skúseného majstra vydali na cestu písania ikon. Výsledok ich duchovné úsilia, modlitby a sebazáporu sa odzrkadlil aj v krásnych ikonách, ktoré na záver kurzu, po spoločnej večierni, požehnal náš otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Ten všetkých účastníkov zároveň povzbudil k tomu, aby aj takouto formou cez písanie ikon rozvíjali svoj živý kontakt s Bohom a prehlbovali tak svoj duchovný život. Slávnosť pokračovala spoločným agapé, v rodinnej, radostnej atmosfére. Pre týchto mladých ľudí bol tento čas kurzu hlbokou duchovnou skúsenosťou a jeho slávnostné zakončenie pekným osobným zážitkom stretnutia s pastierom miestnej Cirkvi.

Ikonopisecký kurz pokračoval druhým turnusom (25. – 31. 3. 2019) pre zasvätené osoby. Ikony písalo sedem účastníčok, okrem domácich redemptoristiek to boli aj dve redemptoristky z Kežmarku a jedna redemptoristka z Bielska – Białej/Poľsko a sestry z iných kongregácií.

Takýto kurz plánujú sestry vo svojom kláštore ponúknuť znova o rok.

Veríme, že napísané ikony pomôžu prehĺbiť vrúcny vzťah k Ježišovi, k Bohorodičke a k svätým tým, ktorí sa budú pred nimi modliť.

Helena Dudová OSsR