Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Kondolencia predsedu KVRPS k úmrtiu Mons. Š. Sečku

V mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) a všetkých zasvätených chcem aj ja vyjadriť úprimnú sústrasť k odchodu do večnosti Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa. Duchovne sme spojení so Spišskou diecézou a ďakujeme Bohu za dar a službu o. biskupa Štefana, za jeho nasadenie pre dobro všade tam, kde pôsobil. Ako zástupcovia

Vincentky zriadili komunitu v Rožňave

Na sviatok sv. Vincenta de Paul bola v nedeľu 27. septembra 2020 v meste Rožňave otvorená nová komunita Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Slávnostnú svätú omšu, ktorú slúžil dp. Roman Haško z Košíc, prišli spestriť spevom a hudbou tri spolusestry z košickej komunity, ku ktorej doteraz patril tento pridružený dom. Otec Roman vo svojej homílii povzbudil sestry

Pred 90 rokmi založili rehoľníčky prvú ošetrovateľskú školu v Bratislave

Víziou zakladateľa Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža bolo, aby kresťanstvo prenikalo do všetkých oblastí života – aj do charity a zdravotníctva. To bolo dôvodom, prečo rehoľné sestry v roku 1931 otvorili prvú ošetrovateľskú školu v Bratislave. Históriu tejto školy mapuje kolektívna monografia Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého

Satmárky vyrábajú zo zvyškov sviečok z bratislavskej katedrály nové

Rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa venujú zaujímavej aktivite. Kostolníčka z Katedrály sv. Martina v Bratislave im odkladá vyhorené zvyšky sviečok. Z nich satmárky počas svojho voľna vyrábajú nové. Slúžia na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie, slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom

Nový dokument pre kontemplatívne rehole o formácii mníšok je už aj v slovenčine

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala nový dokument pre kontemplatívne rehole s názvom Umenie hľadania Božej tváre. Ide o inštrukciu pre formáciu kontemplatívnych mníšok, ktorá nadväzuje na apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Hľadanie Božej tváre (Vultum Dei quaerere, 2016). „V tichu zakorenený kontemplatívny život je prvotnou formou spoločenstiev zasväteného života v Cirkvi. Zameriava

Personálne zmeny vo vedení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Funkčné obdobie sestry Petry Sičákovej, SSNPM, v službe zástupkyne predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) sa ukončilo k 24. septembru 2020. Dočasne po nej úrad prevezme sr. Agnesa Jenčíková, CJ. Sestra Petra ukončila službu vyššej rehoľnej predstavenej vo svojom inštitúte, tým aj členstvo v KVRPS, čo podľa Štatútu Konferencie znamená, že nemôže ďalej zastávať úlohu

Rehoľníci zo skupiny Artteo sa vzdelávali na svojom prvom webinári

Česko – slovenská skupina Artteo sa kvôli epidemiologickým opatreniam stretla online. Týmto spôsobom sa rehoľní umelci zišli prvýkrát vo svojej trojročnej histórii. Pôvodne mali mať počas druhého októbrového víkendu sympózium na moravskom pútnickom mieste vo Vranove u Brna. Namiesto toho sa v tomto termíne spojili cez internet. „Väčšina z nás neholduje práve tráveniu času online,

Kláštory pootvorili svoje brány na Dni otvorených kláštorov

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov a mal sa niesť v duchu vďačnosti za vernosť a obetavosť mnohých bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Akcia

Páter Juraj Pigula prevzal úrad priora augustiniánov na Slovensku

Priorom, čiže predstaveným komunity augustiniánov na Slovensku, je od 30. septembra 2020 páter Juraj Pigula, OSA. Po pôsobení v talianskom Viterbe ho do tejto služby predstaveného Kláštora sv. Augustína v Košiciach menoval na štvorročné obdobie provinciálny predstavený P. Giustino Casciano. Mandát prevzal od doterajšieho priora P. Jozefa Jurdáka. Juraj Pigula sa narodil v roku 1976 v Prešove.

Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie má novú provinciálnu predstavenú

V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná X. Provinciálna kapitula na tému: “Zatiahni na hlbinu”. Počas kapituly sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne