Deviate Zhromaždenie KVRPS

V dňoch 23. – 24. apríla sa v Badíne uskutočnilo 9. Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených, teda zasadnutie najvyššieho orgánu KVRPS. Na stretnutí sa zúčastnilo 53 vyšších rehoľných predstavených resp. ich delegovaných zástupcov. Ústrednou témou Zhromaždenia bol komunitný život, ktorú sme si spoločne určili ako jednu z priorít tohto obdobia činnosti. Vnímame, že rehoľné komunity musia byť nielen miesto bezpečia, ale aj miesto proroctva a živého ohlasovania evanjelia. Zasvätení sa okrem iného zaoberali aj prebiehajúcim synodálnym procesom a príprave Jubilejného roka 2025.

Privítali medzi sebou apoštolského nuncia Mons. Nicola Girasoli, nového prešovského eparchu Mons. Jonáša Maxima a online diskutovali aj s Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS.

S formačnou tému na Zhromaždení vystúpil P. Marek Drábek Opraem., ktorý hovoril o nebezpečenstvách duchovnej manipulácie. Program stretnutia spestrili bratia kapucíni svojimi piesňami, ktoré priniesli radosť.

Povzbudení týmto spoločným stretnutím sa zasvätení vrátili do svojich komunít, aby sa stali služobníkmi zmierenia, k čomu ich vyzval apoštolský nuncius.

-kvrps-