Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky z príležitosti 800-ročného jubilea Stigmatizácie svätého Františka z Assisi pre františkánsky kostol Stigmatizácie sv.Františka v Nových Zámkoch, ktoré je možné získať od 29.marca 2024 do 31.decembra 2024 za splnenia obvyklých podmienok.

Zdroj: frantiskani.sk