Kapitulu zvolal a viedol minister slovenskej kustódie Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, brat Martin M. Kollár, sprevádzaný bratom Tomášom Lesňákom, ktorý je členom generálneho vedenia rehole. Keďže slovenská kustódia je súčasťou poľskej krakovskej provincie, na kapitule sa zúčastnil aj provinciálny minister, brat Marian Gołąb.

Hlavnou úlohou mimoriadnej kapituly bolo vypracovanie nového štatútu kustódie, ktorý bude reflektovať revidované konštitúcie a štatúty rádu. Okrem toho sa bratia venovali aj vypracovaniu nového Dlhodobého projektu rozvoja kustódie, ktorý síce nemá právnu záväznosť, ale môže byť pomôckou pri rozlišovaní a plánovaní v budúcnosti.

Bratia sa oboznámili aj s ideovou víziou a vizualizáciou využitia brehovského kláštora a priľahlých pozemkov, ktorú predstavil architekt Michal Bryndza. Toto miesto totiž začína naberať na význame, aj v súvislosti s pripravovaným procesom blahorečenia brata Štefana Iglódyho, ktorého pozostatky sa nachádzajú v neďalekom Rade.

Rehoľa menších bratov (Ordo Fratrum Minorum) vznikla v 13. storočí. Založil ju svätý František Assiský. V priebehu ôsmich storočí z tohto rádu vyrástlo mnoho vetiev. Hlavnými sú však tieto tri: františkáni (OFM), kapucíni (OFMCap) a minoriti (OFMConv). Medzi najznámejších svätcov tejto rehoľnej rodiny patria: sv. Anton Paduánsky, sv. Bonaventúra, sv. Maximilián Mária Kolbe a sv. páter Pio. Na Slovensku majú minoriti kláštory v týchto miestach: Bratislava – Karlova Ves, Levoča, Spišský Štvrtok, Brehov. Slovenskí minoriti viedli v rokoch 2007 – 2017 aj misiu v Albánsku, v meste Fier.

Text a foto: br. Tomáš M. Vlček OFMConv.