Teologicko-spirituálna komisia pri KVRPS usporiadala dňa 7. 2. 2024 formačný deň pre rehoľné sestry a zasvätených. Zúčastnilo sa ho 25 rehoľných sestier – predovšetkým provinciálnych predstavených, ktoré si mohli zobrať svoju asistentku. Z množstva získaných podnetov tím teologicko-spirituálnej komisie pripraví vzdelávania krátkodobého aj dlhodobejšieho charakteru.

Formačný deň mal za úlohu posilniť provinciálne predstavené v ich službách a povinnostiach, dovoliť si pozrieť na ich službu z iného pohľadu, reflektovať, kde sa predstavené nachádzajú ako osoby zodpovedné za členky ich spoločenstva.

Hlavnou témou bola Prevencia vyhorenia a únava zo súcitu (psychologicko-biblický pohľad na službu vedenia). Program moderovali br. Reginald Adrián Slavkovský, OP  a sr. Marta Andraščíková, SSS. Vzdelávanie malo charakter workshopu, sestry pracovali interaktívne v malých skupinkách aj vo väčšom pléne.

„Odpoludnia sme počúvali sestry a ich potreby formou fokusovej skupiny, aké sú ich ťažkosti, problémy a potreby, kde by sme do budúcna mohli zamerať ďalšie vzdelávanie a kde potrebujú podporiť a posilniť aj členky našich spoločenstiev,“ povedala po stretnutí jedna z účastníčok a dodala: „Stretnutie malo veľmi dobrú odozvu, veríme, že v tejto atmosfére bude pokračovať ako jedna z prípravných aktivít slávenia jubilejného roka pre zasvätených v roku 2025.“

Renáta Jamborová, SSS