V dňoch 24.10. až 25.10. 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo ôsme Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 50 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov.

Program stretnutia bol bohatý na stretnutia a dôležité informácie. Hlavnou niťou tohto stretnutia bolo rozlišovanie. Zhromaždenie začalo úvodným predstavením nových zástupcov jednotlivých spoločenstiev a zhodnotením predchádzajúceho obdobia. Zhromaždenie sa týkalo spolupráce v rôznych oblastiach zasväteného života na Slovensku.

Jeden z prvých hostí Zhromaždenia bol Mons. Cyril Vasiľ, ktorý sa oprel o tému jesenného zhromaždenia. V prednáške sa dotkol rôznych oblastí rozlišovania. Čo znamená cítiť s Cirkvou a aký je úsudok Cirkvi. To je najťažší spôsob rozlišovania, prijať v rozlišovaní a stotožniť sa s tým. Po prednáške nasledovala diskusia.

Popoludňajší program bol venovaný rozlišovaniu v modlitbe. Rozlišovanie cez modlitbu súhlasu predstavil Edward Groody, ktorý sa venuje aj téme budovania spoločenstva. Bol to vzácny čas venovaný tichu a modlitbe, ale aj praktickým ukážkam metódy Centering Prayer.

Druhý deň Zhromaždenia začal prácou v komisiách, ktoré pôsobia pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Jednotlivé komisie predstavili svoju prácu. Po tomto pracovnom bloku nasledovalo stretnutie s tajomníkom KBS dp. Ivanom Ružičkom, ktorý predstavil prípravu na jubilejný rok 2025 a prizval zasvätených na spoluprácu. O projekte Charis informoval P. Jozef Mihok, CSsR. Na záver Zhromaždenia sa prihovoril aj zástupca zo Spoločenstva Ladislava Hanusa Marek Novák, ktorý predstavil ich prácu a tiež časopis Verbum.

Jesenné Zhromaždenie KVRPS sa zakončilo svätou omšou, v závere ktorej sa predseda KVRPS poďakoval všetkým prítomným.

Hermana Matláková, SMVS

1 komentáre k "Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa konalo aj tentokrát v Badíne"

  1. Spätný odkaz: Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa konalo v Badíne – Redemptoristi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *