S radosťou sme prijali správu, že Svätý otec František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku igumena Jonáša Jozefa Maxima MSU.

Náš rehoľný brat Jonáš pôsobil ako predstavený Svätouspenskej univskej lavre, ktorá je významným pútnickým miestom na Ukrajine.

Rehoľníci Slovenska želajú novému pastierovi Prešovskej archieparchie veľa síl a Božej pomoci na príhovor Svätého Teodora Studitu, ktorý sa vyznačoval svätým a asketickým životom.

P. Juraj Ďurnek SchP, predseda KVRPS