Dôvodom na radosť je, keď Boží ľud dostane svojho pastiera.

Dnes sa tak stalo v Spišskej diecéze.

Rehoľníci na Slovensku sa modlia za nového spišského biskupa a prajú mu veľkú citlivosť na Božieho Ducha, aby ním inšpirovaný rozpoznával potreby laikov, klerikov aj zasvätených.

František Trstenský je odborníkom biblickej teológie, preto mu prajeme, aby vo svojej službe približoval hĺbku a krásu Božieho slova všetkým ľuďom.

P. Juraj Ďurnek, SChP