Spoločnosť sociálnych sestier bude v dňoch 14. – 17. septembra 2023 v Košiciach sláviť jubileum 100 rokov od založenia. Pri tej príležitosti pozýva verejnosť zúčastniť sa bohatého liturgického, duchovného aj spoločenského programu.

Vo štvrtok 14. 9. o 19.00 hod uvedie Štátne divadlo Košice – Malá scéna pod vedením režiséra Kamila Žišku divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi, ktorú stvárni herečka Tatiana Poláková. Toto predstavenie bude výnimočné tým, že sú zabezpečené anglické titulky, takže je naň možné pozvať aj zahraničných hostí.

Piatkový program sa bude konať v saleziánskom kostole na Kalvárii, kde okrem svätej omše o 10.30 sestry pozývajú aj na diskusný a modlitbový večer o 19.00 hod najmä pre mladých pod názvom „Okolo sveta so sociálnymi sestrami“.  

Hlavným momentom osláv bude slávnostná svätá omša v sobotu 16. 9. o 16.30 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober a po ktorej bude nasledovať recepcia pre pozvaných hostí.   

Nedeľný program sa bude niesť v znamení Dňa spoločenstva v duchu encykliky Fratelli tutti. Do košického domu Regina Pacis na Masarykovej ulici (súčasné sídlo Arcidiecéznej charity) pozývajú sociálne sestry všetkých veriacich na svätú omšu o 10.00 hod, následné občerstvenie a kultúrno-duchovný program do 14.00 hod. Počas neformálneho stretnutia bude možnosť bližšie spoznať aj sociálne sestry z Maďarska, Rumunska, USA a Kuby, a taktiež stretnúť sa s dejinami plodného pôsobenia košických sestier v minulosti. 

Zakladateľka Spoločnosti Margita Slachtová aj blahoslavená sestra Sára Salkaházi sa narodili v Košiciach a bl. Sára tu prežila väčšinu svojho rehoľného života. Táto metropola východu je tak významným spôsobom spätá s históriou a pôsobením sociálnych sestier na Slovensku.  

Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v roku 1923 v Budapešti a čoskoro sa rozšírila aj na Slovensko, do Rumunska, USA, Mexika, Portorika, na Kubu, Taiwan a Filipíny. Jej cieľom je v duchu katolíckej sociálnej náuky podporovať ľudskú dôstojnosť, najmä žien a rodín, pracovať pre dobro Cirkvi a svetskej spoločnosti, a tak napomáhať jej obnove v duchu evanjeliových hodnôt. Na celom svete má 250 členiek.

Viac informácií o sociálnych sestrách: www.socialnesestry.sk, www.salkahazisara.com, www.2021.sssinternational.org.

Sr. Zuzana Škrinárová SSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *