Dvanásty júl 2018 ostane pamätným dňom prechodu do večnosti Ľubomíra Stančeka, CM. V deň 5. výročia sa v jeho rodnej obci Kamenná Poruba zišli otcovia vincentíni i dcéry kresťanskej lásky spolu s množstvom domácich farníkov, aby si pri svätej omši pripomenuli ich spolubrata a spolurodáka Ľubomíra.

Hlavným celebrantom bol provinciál Misijnej spoločnosti na Slovensku Tomáš Brezáni, CM. Vo svojej homílii sa zameral na to, čo by si kňaz Ľubomír ako skúsený homiletik prial. Na to, čo ponúkla liturgia toho dňa. Neopomenul ani jeho Vincentínske povolanie – “poslal ma hlásať evanjelium chudobným” a poukázal na to, že ho o. Ľubomír s plným nasadením svojich schopností a síl žil po celý svoj kňazský život. V spomienkach sa poohliadol za jeho plodným životom na rôznych miestach i v rôznych úradoch. V závere homílie vyslovil presvedčenie: „Verím, že náš drahý P. Ľubomír, už prešiel bránou, že jeho snaha o kvalitu života a dôvera v Božiu pomoc a milosrdenstvo, mu pomohli jeho život zapasovať do tej podoby, s ktorou je Boh spokojný.“

Po svätej omši sa všetci v sprievode a za modlitby posvätného ruženca presunuli na miestny cintorín, kde je duchovný otec Ľubomír pochovaný. Táto spomienková slávnosť tu vyvrcholila modlitbou a požehnaním. V tom istom čase sa súbežne konala spomienková svätá omša aj v dlhoročnom pôsobisku Ľubomíra v Bijacovciach. Tu, kde kňaz Ľubomír Stanček pôsobil ako farár a rektor seminára Misijnej spoločnosti, sa za neho pri svätej omši modlili hlavný celebrant Mons. Jozef Jarab – bývalý rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule spolu s domácimi farníkmi.

Zdroj: TK KBS, vincentky.sk