V dňoch 6. – 9. júla putovala skupina štrnástich mladých ľudí spolu s viacerými rehoľníkmi zo Slovenska, Maďarska, Poľska i Talianska po stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho.

V rámci prvého ročníka tejto púte navštívili mladí miesta spojené so životom a mučeníctvom minoritského novica: maďarskú obec Kisrozvágy, miesto jeho narodenia; hrad Kisvárda, miesto jeho dospievania a osobnostného dozrievania; dedinku Rad v okrese Trebišov, kde mladý Iglódy začal svoj rehoľný život; obce Malý a Veľký Horeš, spojené s jeho mučeníctvom; napokon navštívili aj premonštrátsku prepozitúru v Lelesi, kde bol po násilnej smrti v roku 1639 Štefan Iglódy s veľkou úctou pochovaný.

Pútnikov sprevádzal filmový štáb, ktorý v spolupráci s rehoľou minoritov a KBS pripravuje o mladom mučeníkovi nový film. Púť mala medzinárodný aj silný ekumenický rozmer, pretože pútnici navštívili viacero spoločenstiev reformovanej cirkvi a zažili s kresťanmi nekatolíkmi krásne spoločné modlitebné stretnutia.

Eliáš Štefan Iglódy sa narodil okolo roku 1620 v kalvínskej šľachtickej rodine. Vo veku šestnásť rokov prežil veľkú vnútornú premenu, opustil svoju rodinu i všetko, čo mal a stal sa sluhom na šľachtickom dvore grófa Štefana Ňáryho. Tam sa dva roky stretával s apoštolskými misionármi z rehole minoritov. Vo veku 18 rokov vstúpil do noviciátu tejto rehole v obci Rad.

Medzi bratmi vynikal cnostným životom a veľkou láskou k Bohu a ľuďom. Rehoľníci ho poverili zbieraním almužny. Svedectvo životnej premeny tohto šľachtica povzbudzovalo mnoho ľudí ku konverzii na katolícku vieru. Štefan Iglódy prežil v kláštore iba šesť mesiacov svojho krátkeho života.

V roku 1639 ho umučili dvaja muži z rodnej obce, pretože sa odmietol s nimi vrátiť do rodičovského domu. Rehoľa minoritov sa usiluje o otvorenie procesu jeho blahorečenia.

TK KBS informoval br. Jozef Sukeník OFM Conv.