Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pôsobiaci v Nitre na Lukovom Dvore pozvali na tohtoročné slávenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho. Za hojnej účasti účasti veriacich z Nitry a okolia v parku Duchovného centra na Lukovom dvore tak 16. júna 2023 Mons. Girasoli celebroval slávnostnú svätú mšu spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, miestnymi kňazmi – Misionármi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ďalšími.

Prítomným sa prihovoril v homílii, v ktorej uvažoval nad úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu a svojim typickým temperamentným prejavom povzbudil veriacich, aby si túto úctou prehlbovali vo svojich srdciach. V závere slávnosti bol apoštolský nuncius dekorovaný aj tradičným tichomorským vencom z kvetov. Pred svätou omšou sa konala adorácia a veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Po svätej omši sa všetci stretli na tradičnom pomazánkovom agapé, na ktoré bolo použitých viac ako 700 kusov rohlíkov s rôznymi druhmi pomazánok, ktoré pripravili rehoľné sestry z miestnej komunity Kongregácie Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca pochádzajúce zo súostrovia Kiribati. 

Mons. Girasoli sa počas svojej návštevy Nitry mal možnosť naživo presvedčiť o živote Cirkvi na Lukovom Dvore, kde sa popri úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu tamojšia komunita misionárov venuje aj  duchovnému centru ponúkajúcemu celistvé vzdelávanie v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky, medziľudskej komunikácie ako aj kultúrne a duchovné podujatia, duchovné cvičenia, kurzy, tréningy a workshopy. 

TK KBS informoval Tibor Ujlacký
Foto: Facebook Biskupstvo Nitra