Prvého mája 2023 sa ujal vedenia slovenskej provincie verbistov páter Marek Vaňuš, SVD. Na slávnostnom uvedení do úradu nového provinciála a jeho rady sa zhromaždili na nitrianskej Kalvárii verbisti zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka spolu s veľkým počtom veriacich z farnosti Nitra Kalvária, kde majú misionári verbisti centrálny dom.

Vo svojej úvodnej reči sa páter Marek Vaňuš poďakoval svojmu predchodcovi Pavlovi Krutákovi  a jeho rade za sedem rokov obetavej služby vo vedení Provincie.

Pozval misionárov verbistov k otvorenosti voči novým výzvam ktoré na nich čakajú, ku kreativite, tímovej práci, konštruktívnej komunikácii, transparentnosti a vylúčeniu znechutenia zo svojho slovníka a konkrétnych postojov. Apeloval na postavenie duchovného života spolubratov ako pevného piliera misionárskej služby.

V závere svojej úvodnej reči vyjadril želanie, aby sa miesta kde pôsobíme stávali viac misionárskymi, načrtol plán na najbližšie obdobie a vyjadril nádej na dobrú vzájomnú spoluprácu.

TK KBS informoval Ján Štefanec, SVD