V dňoch 22. až 23. novembra 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 52 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov.

V prvej časti programu sa členovia Konferencie dozvedeli ako sa plnili závery z predošlého zhromaždenia a tiež sa dozvedeli, čo nové Konferencia uskutočnila od posledného stretnutia.

Zhromaždenie KVRPS privítalo ako prvého hosťa na zhromaždení vzácnu návštevu Mons. Nicolu Girasoliho, nového nuncia na Slovensku. Prihovoril sa rehoľníkom krátkym príhovorom, neskôr odpovedal na otázky prítomných predstavených. V rámci svojho príhovoru pripomenul: „Rehoľné komunity sú skrytým pokladom, ktorý pozná všetky potreby ľudu danej krajiny, lepšie poznajú realitu, pretože majú skúsenosť. Preto potrebuje Cirkev počúvať zasvätených, lebo pracujú medzi mladými, v nemocniciach, či v iných odvetviach. Preto ste skrytým pokladom a môžete hovoriť o tom, aké sú potreby ľudí.“

Poobede nasledoval program, ktorý viedla sociálna sestra Marta Andraščíková a kňaz Andrej Darmo. Hovorili o kríze stredného veku v rámci komunít a zasväteného života. Nasledovala prednáška, ktorá bola zakončená prácou v skupinkách a vyhodnotením. Po práci v skupinách nasledoval ďalší hosť – Mons. Jozef Haľko. Prišiel poďakovať zasväteným za ich tichú a nenápadnú prácu počas pandémie a tiež počas utečeneckej krízy. Večerný program zakončila návšteva z Ústavu pamäti národa, kde nám František Neupauer predstavil rôzne projekty a tiež film Slobodní.

Druhý pracovný deň sa  zasvätení dozvedeli informácie z komisií a zo sekretariátu KVRPS. Posledným hosťom, ktorý navštívil zhromaždenie, bol Mons. Cyril Vasiľ, SJ, ktorý je predsedom Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Spoločný program sa zakončil svätou omšou, kde si prítomní pripomenuli aj tzv. Červenú stredu a v modlitbách si spomenuli na všetkých prenasledovaných kresťanov vo svete.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Text a foto: Hermana Matláková, SMVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *