Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16.novembra v Badíne. Zúčastnili sa ho spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni). Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý generálny predstavený saleziánov a predseda Únie generálnych predstavených Pascual Chavez Villanueva, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života. Rehoľníci s ním absolvovali dve prednášky: Kristus – Dobrý pastier ako vzor kňaza a Čo znamená byť kňazom dnes. Po každej z nich bol priestor na osobnú reflexiu. Aktuálnosť tém sa ukazovala aj cez viac ako hodinové zdieľanie po každej prednáške a diskusiu s prednášateľom v pléne.

Atmosféru umocňovali aj spoločné prežité modlitby a sv omše v seminárnej kaplnke. Stretnutie bolo obohatené aj o bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne zdieľanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť o rok v novembri.

Pavol Drška, SDB