V Holandskom Rolducu sa v dňoch 20. – 24. októbra 2022 konalo Generálne zhromaždenie Únie vyšších predstavených Európy (UCESM). Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) na stretnutí zastupoval jej predseda Juraj Ďurnek. Generálne zhromaždenie sa zaoberalo výzvami aj ťažkosťami, ktorým čelia rehoľníci v Európe, predovšetkým v oblasti rehoľných povolaní, starostlivosti o starých a chorých členov, ale aj v práci s mladými a v evanjelizácií. Realitu rehoľného života v Holandsku mohli účastníci zakúsiť pri návšteve rozličných rehoľných komunít – tradičných i tých nových. UCESM združuje všetky národné konferencie vyšších rehoľných predstavených 28 štátov Európy.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

P. Juraj Ďurnek SchP, predseda KVRPS