Bratislava 20. októbra (TK KBS) Slovensko v týchto dňoch navštívil generálny predstavený Menších bratov františkánov, brat Massimo Fusarelli OFM. Františkáni o tom infomujú na webe a sociálnych sieťach.

Jeho „bratská i pracovná návšteva“ prebiehala v stredu v Bratislave, kde mal stretnutie s biskupmi na kúrii Bratislavskej arcidiecézy. Vo františkánskom kláštore absolvoval stretnutia s predstavenými jednotlivých komunít a bratmi zodpovednými za formáciu, ako aj s bratmi vo vstupnej formácii (postulanti, novici, postnovici-študenti).

Súčasťou programu bola aj eucharistická adorácia s bratmi. Večer celebroval mládežnícku svätú omšu vo františkánskom kostole a následne sa s mladými stretol v historickom refektári kláštora, kde odpovedal na otázky prítomných. Deň zakončil prechádzkou nočnou Bratislavou spolu s miestnymi bratmi.

V stredu sa stretne s bratmi v Trnave, s utečencami z Ukrajiny v Pruskom a program ukončí v Beckove.

Brat Massimo Fusarelli OFM je 121. nástupcom svätého Františka vo vedení františkánskej rehole.

Zdroj: TK KBS / frantiskani.sk / www.facebook.com/frantiskani.sk
Foto: Zuzana Kostková / Človek a Viera