6.10.2022 (Bratislava) Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli prijal na nunciatúre v Bratislave zástupcov zasvätených na Slovensku. Rehoľníkov zastupoval Juraj Ďurnek ako predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku so svojou zástupkyňou Renátou Jamborovou a Janou Kurkinovou.

Nový apoštolský nuncius sa živo zaujímal o život a pôsobenie rehoľníkov na Slovensku, ktorí ho privítali a predstavili mu rôznorodosť zasväteného života v našej krajine. Rehoľníci na Slovensku pôsobia nielen v duchovno-pastoračnej oblasti, ale aj sociálnej, zdravotníckej,  vzdelávacej a misijnej. Ako sám povedal, o slovenských zasvätených a ich živote počul už od samotného pápeža Františka, ktorý bol minulý rok u nás na návšteve. Taktiež sa zaujímal o život rehoľníkov v procese synodality, kde vyjadril nádej, že rehoľníci žijú synodalitu.

Zástupcovia zasvätených hovorili o ovocí spoločného synodálneho kráčania s laikmi v cirkvi, ktoré ešte viac prehĺbilo vzájomnú spoluprácu, budovanie komúnia, lepšie rozlišovanie a živú evanjelizáciu. V osobnom a rodinnom prostredí pripomenul slovenských zasväteným, že majú veľký potenciál, ktorý možno násobiť v každej chvíli ak človek vychádza zo seba a nenechá si radostnú zvesť len pre seba.

Na záver stretnutia nuncius prijal pozvanie na novembrové zhromaždenie Konferencie, kde sa stretne so všetkými vyššími predstavenými na Slovensku. Prisľúbil rehoľníkom podporu a pomoc pri riešení niektorých otázok týkajúcich sa fungovania inštitútov.       

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *