V Michalovciach na Námestí slobody slávnostne odhalili a posvätili bustu blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Bustu slávnostne odhalili: primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák a viceprovinciál Metod Marcel Lukačik CSsR. Vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha následne posvätil túto novu bustu. Na slávnosti sa zúčastnilo spoločenstvo redemptoristov z Michaloviec, niekoľko kňazov a početné množstvo ľudí. Slávnosť skrášlil svojím spevom aj Zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Autorom tohto diela je umelec Ján Lukács  z Moldavy nad Bodvou. Busta je bronzová, osadená na bielom travertínovom podstavci s mrežou.

Metod Dominik Trčka CSsR, ktorý žil a pôsobil v Michalovciach v minulom storočí, sa prihovára u dobrotivého Pána Boha za súčasných aj budúcich obyvateľov a návštevníkov tohto mesta.

Metod Dominik Trčka sa narodil vo Frýdlante nad Ostravicí (dnešná Česká republika) 6. júla 1886. Vstúpil do rehole redemptoristov a už ako študent v seminári sa zapálil cyrilometodskými ideálmi a túžil pracovať na poli zjednotenia kresťanov. Po niekoľkoročnej misionárskej práci v Čechách v roku 1919 bol svojimi rehoľnými predstavenými poslaný pracovať medzi gréckokatolíkov na Ukrajine, kde nielen bližšie spoznal, ale aj prijal východný obrad. Tu začal aj viac používať svoje druhé krstné meno – Metod. Po dvoch rokoch apoštolského pôsobenia na Ukrajine, je v roku 1921 povolaný späť domov, do Československa. A spolu s ostatnými spolubratmi zakladá prvý redemptoristický kláštor na Slovensku v Stropkove. Špecifikou tohto kláštora bolo, že ho tvorili redemptoristi oboch obradov, gréckokatolíci aj rímskokatolíci. Každý pracoval medzi svojimi veriacimi. V roku 1931 je už však posvätený čisto gréckokatolícky kláštor redemptoristov v Michalovciach, kde prichádza pôsobiť aj o. Metod Trčka ako predstavený kláštora. Neskôr, keď vznikla samostatná michalovská viceprovincia gréckokatolíckych redemptoristov, o. Metod sa stal jej prvým protoihumenom.

Počas barbarskej noci v roku 1950 bol zatvorený spolu s ostatnými rehoľníkmi a kňazmi v Podolínci a neskôr odsúdený, vo vykonštruovanom súdnom procese, na 12 rokov väzenia za údajnú velezradu a vyzvedačstvo. Ako väzeň prešiel viacerými československými väznicami (Ilava, Mírov, Leopoldov). Svoju pozemskú púť zakončil 23. marca 1959 v Leopoldove, kde zomiera na následok osobitného väzenského trestu za to, že spieval vianočnú koledu. Blahej pamäti, Boží sluha, svätý otec Ján Pavol II ho vyhlásil v 4. novembra 2001 na svätopeterskom námestí za blahoslaveného mučeníka. Jeho relikvie boli slávnostne prenesené 10. novembra 2001 z michalovského cintorína do kláštornej cerkvi redemptoristov v Michalovciach. Tu sú uložené v pozlátenej truhlici pod bočným oltárom až dodnes. Michalovský chrám redemptoristov je tak jedným z mála na Slovensku, ktorý uchováva celé relikvie blahoslaveného hieromučeníka.

TK KBS informoval  Ján Jozef Oharčák, CSsR
Foto: Metod M. Lukačik, CSsR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *