K významným dňom v živote Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok patrí 29. august. Je to deň, kedy Kongregácia oslavuje svoje narodeniny. Tento rok si sestry pripomínajú 180.výročie založenia spoločnosti, ktorá vznikla v rumunskom meste Satu-mare (odtiaľ ľudové pomenovanie satmárky).

Pri príležitosti významného jubilea sestry strávili trojdnie osláv, vďaky, spoločných modlitieb a stretnutí v najväčšej komunite na Slovensku vo Vrícku.

Vricko, satmarky, vyrocie, 180

V sobotu začali oslavy svätou omšou, ktorú celebroval Vladimír Maslák. Vo svojej homílii spomenul, že „zasvätenie je ako tanec s Pánom. Držať sa ho pevne, nepustiť sa, nechať sa viesť, dodržiavať aj predpísané kroky potrebné k tancu a tešiť sa z tanca, zo zasvätenia”. Po svätej omši sa sestry zhromaždili na miestnom cintoríne, kde sú pochované sestry, ktoré sú už vo večnosti.

Nasledovalo spoločné posedenie naplnené rozhovormi, stretnutím, zábavou i tancom. Toto posedenie bolo ukončené slávnostnými vešperami.

V nedeľu program pokračoval spoločnými modlitbami. Medzi sestry prišiel aj Tomáš Brezáni, CM, ktorý sestrám pripomenul zaštepenie do vincentínskej spirituality. Deň pokračoval priblížením životného príbehu Janka Havlíka, kandidáta na blahorečenie, ktorý trpel pre vieru. Sestry prežili spoločenstvo aj na koncerte pesničkára Petra Janků, ktorý ich prišiel potešiť svojou tvorbou a pesničkami.

Pondelkové ráno privítalo sestry už vo svojich komunitách, kde každá komunita vzdávala vďaky za dielo milosti, ktorého je každá súčasťou.

„Kongregácia je dielom, ktoré vzniklo pôsobením Božej milosti pred 180.rokmi. Spoločnosť dostala vincentskú charizmu pre dobro celej Cirkvi a zakladateľ Ján Hám, vnímavý na ľudskú biedu, chcel, aby sa stala nástrojom dobročinnosti Cirkvi,“ povedala generálna predstavená sr. Irena.

Pripomenula, že je vďačná za všetky sestry Kongregácie a ich dary. Vo svojom príhovore spomenula aj sestru Bernadetu Pánčiovú, ktorá založila v roku 1975 Rodinu Nepoškvrnenej. 

Na záver zverila v modlitbe celú Kongregáciu do rúk Nebeskému Otcovi:

„Nebeský Otče, zverujeme Ti celú našu rehoľnú rodinu, našich drahých, všetky diela, v ktorých máme zjavovať Teba samého. Vo svätých omšiach, modlitbách a obetách vyprosujeme pokojný odpočinok vo večnej blaženosti všetkým, ktorí patrili k nám alebo nám boli zverení. Odplať ich vernosť možnosťou hľadieť na Teba z tváre do tváre. Pán času a večnosti, tebe zverujeme aj našu budúcnosť a všetky naše diela, aby rástli na tvoju slávu a na spásu duší. Sláva Bohu a Nepoškvrnenej. Amen.“

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, SMVS (Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio – Satmariensium) bola založená 29. augusta 1842 satmárskym biskupom Jánom Hámom. Tento rok Kongregácia oslavuje 180. výročie založenia. Sestry pôsobia na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Albánsku a v Taliansku. Generalát má sídlo na Slovensku. Sestry pracujú na rôznych typoch škôl, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve.

sr. Hermana Matláková, SMVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *