Svätý Otec sa v Ríme opäť stretne s misionármi milosrdenstva. V aule Paula VI. sa v sobotu 23. apríla začne program modlitieb, workshopov a zamyslení. V nedeľu 24. apríla budú misionári milosrdenstva prítomní na eucharistickom slávení Nedele Božieho milosrdenstva, ktorému bude predsedať pápež František. V pondelok 25. apríla sa program zakončí audienciou so Svätým Otcom. V programe s prednáškami vystúpia predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu arcibiskup Rino Fisichella, pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa, OFMCap a profesor pápežskej univerzity Gregoriana Damián Guillermo Astigueta, SJ. Za Provinciu Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa sa stretnutia zúčastnia P. František Boldy, CSsR a P. Jozef Mihok, CSsR, za Viceprovinciu Michalovce o. Jozef Jurčenko, CSsR, o. Jaroslav Štelbaský, CSsR a o. Maroš Dupnák, CSsR.

Pápež vyslal misionárov milosrdenstva na Popolcovú stredu v roku 2016. Môžu odpúšťať hriechy, ktoré sú inak vyhradené len Apoštolskej stolici – napríklad zneuctenie Eucharistie, prezradenie spovedného tajomstva či fyzický útok na pápeža. Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva) – bula, ktorou bol vyhlásený mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, o misionároch milosrdenstva hovorí toto: „Budú znamením materinskej starostlivosti Cirkvi o Boží ľud, aby vstúpil do hĺbky bohatstva tohto tajomstva, ktoré je pre vieru podstatné. … Budú predovšetkým živým znamením toho, ako Otec prijíma tých, čo hľadajú jeho odpustenie. Budú to misionári milosrdenstva, pretože umožnia všetkým zažiť opravdivé stretnutie, plné ľudskosti, z ktorého vyviera oslobodenie, zodpovednosť za prekonanie prekážok a začatie nového krstného života.“ Na záver Jubilejného roka milosrdenstva pápež František odovzdal Cirkvi apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda), v ktorom potvrdil misiu misionárov milosrdenstva aj do budúcnosti. Misionári milosrdenstva z celého sveta sa naposledy stretli v apríli 2018. Počas svätej omše v Bazilike Sv. Petra sa im Svätý Otec prihovoril aj takto: „Skutočne, tak Cirkev ako aj súčasný svet zvlášť potrebujú milosrdenstvo, aby jednota, ktorú si Boh želá, v Kristovi prevážila nad negatívnym pôsobením Zlého, ktorý ťaží z mnohých súčasných prostriedkov, samých o sebe dobrých, ale ak sú zle používané, tak namiesto zjednocovania rozdeľujú.“

Na Slovensku, v Česku, na Litve a na Ukrajine pôsobí osem misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov: P. Michal Zamkovský (komunita Podolínec), P. František Boldy (farnosť Frýdek), P. Peter Hertel (komunita Kaunas, Litva), P. Jozef Mihok (farnosť Banská Bystrica – Radvaň), o. Jozef Jurčenko (kláštor Stropkov), o. Juraj Rak (farnosť Užhorod), o. Jaroslav Štelbaský (kláštor Michalovce) a o. Maroš Dupnák (kláštor Michalovce).


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi provincie Bratislava – Praha venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Tasovice, Frýdek, Svatá Hora), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i nových médií. Dekrétom generálneho predstaveného pôsobia slovenskí a českí redemptoristi od februára 2017 v rámci novej provincie Bratislava – Praha. Michalovská viceprovincia má aktuálne 29 členov. Pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Mediálny tím redemptoristov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *