Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha známa aj pod názvom Milosrdní bratia slávi v tomto roku jubileum – 450. výročie povýšenia Bratstva ošetrovateľov na rehoľu. Stala sa tak Bulou sv. pápeža Pia V. Licet ex debito. Na Slovensku v minulosti pôsobili Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí, v Skalici a v Bratislave.

V súčasnosti niekoľko bratov pôsobí v bratislavskom konvente rehole. Okrem bratislavskej nemocnice prevádzkujú v hlavnom meste Slovenska Domov sv. Jána z Boha pre ľudí bez prístrešia a v núdzu. V ich objektoch v Spišskom Podhradí funguje Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha zameraný na pomoc imobilným a hendikepovaným. 

Generálne vedenie rehole pripravilo kópiu pápežskej buly Licet ex debito pre všetky zariadenia Milosrdných bratov vo svete. Pri tejto príležitosti prior komunity slovenských Milosrdných bratov Richard Jombík odovzdal túto kópiu dokumentu aj Domovu sv. Jána z Boha v Bratislave. „To ako pozdravil generálny predstavený Jesus Etayo všetkých bratov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a označil ich ako rodinu sv. Jána z Boha, že sú súčasťou tejto veľkej rodiny. Ten dokument Licet ex debito je znakom, že tento domov je súčasťou veľkej rodiny sv. Jána z Boha,“ vysvetlil.
Rehoľa Milosrdných bratov chce pripomínať verejnosti charizmu svojho zakladateľa. „Budeme pri každej príležitosti rozprávať o diele. Zároveň sú dôležité tri body. Že sv. Ján z Boha začal túto svoju činnosť ako dielo cirkvi, ktoré rozšíril aj na spoločenstvo pre núdznych ľudí. Druhým je uvedomiť si, že ľudia, ktorí pracujú v týchto komunitách, tvoria spoločenstvo, rovnako bratia, ktorí žijú v celibáte. A potom tretia vec je to, čo hovorí Svätý Otec František, synodálna cesta, naučiť sa vzájomne sa počúvať a nechať rozprávať,“ povedal Richard Jombík.

Zdroj: Rádio LUMEN / Andrea Eliášová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *