Spoločnosť sociálnych sestier vstúpila do roku duchovnej prípravy na jubilejný rok, ktorý budú sláviť v roku 2023. Storočnica existencie Spoločnosti sociálnych sestier bude významným medzníkom, časom ďakovania za to, čo Boh urobil v životoch sestier, aj v živote celej spoločnosti skrze pôsobenie sr. Margity Slachtovej a jej nasledovníčok.

Proces oslavy a prípravy začal na sviatok Obrátenia svätého Pavla dňa 25. januára 2022. O dôvode, prečo si vybrali práve tento sviatok, povedala viac provinciálna predstavená, sestra Renáta Jamborová, SSS: „Chceme, aby sa tento sviatok stal pre nás skúsenosťou skutočného obrátenia a navrátenia k prameňom, aj v duchu nášho motta na rok 2022: ‘Hľa, všetko robím nové, a z vášho vnútra potečú rieky živej vody.’ Pre nás, sestry, je tento rok výzvou znovu objaviť a prežiť našu zakladajúcu charizmu. Znovu snívať Boží sen o svete, o rodine, o spoločnosti, o slobode, ktorá nie je svojvoľná, ale je prežívaním a uskutočňovaním Božej harmónie. Chceme sa pýtať, čo dnes Duch hovorí Cirkvi a špecificky nám, sociálnym sestrám. Aký je spôsob realizácie našej charizmy dnes? Ako môžeme dnes liečiť a budovať, podobne, ako keď bola táto charizma darovaná svetu pred sto rokmi?“

Počas prípravného roka budú sestrám ponúknuté štyri príhovory významných osobností a cirkevných predstaviteľov. Prvým bol Dr. János Székely, biskup zo Szombathely, ktorý ponúkol hlbokú biblickú meditáciu o význame jubilejného roka v dejinách spásy a jeho aktualizáciu pre súčasnosť. V slovenskom jazyku ho môžete sledovať na YouTube kanáli generalátu sociálnych sestier.

sr. Renáta Jamborová, SSS