Proces volieb nového vedenia Kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého je dôležitým momentom prebiehajúcej 15. generálnej kapituly. Novou generálnou predstavenou na obdobie 6 rokov sa stala sr. Miriam Altenhofen, SSpS z Nemecka. Spolu s ňou bolo zvolených päť sestier, ktoré budú pracovať ako jeden tím. Provinciálna predstavená slovenskej provincie sr. Jana Pavla je jednou zo zvolených generálnych radkýň.

Ďalšími členkami generálnej rady sú sr. Kreti Sanhueza Vidal z Chile, sr. Mikaelin, Emiliana Bupu z Indonézie, sr. Tressa Sebastian Nayathu z Indie a sr. Mariana Camezzana z Argentíny.

Zdroj: ssps.sk