Sobota 13. novembra 2021 nebola len obyčajným dňom pre slovenskú provinciu Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Bol to výnimočný deň radosti byť v Božej službe a vďačnosti za dar povolania.

Štyri jubilujúce sestry – sestra Terezka Lengyelová, sestra Alojza Michlíková, sestra Veronika Bežilová a sestra Bernadeta Slavkovská slávili 50 rokov svojho rehoľno – misionárskeho zasvätenia.

Po šesťdňových duchovných cvičeniach o uzdravení 10 malomocných ( Lk 17, 11-19 ), ktorými ich sprevádzal páter Vladimír Kasan OSB, si sestry počas svätej omše obnovili svoje rehoľné sľuby.

Slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval prior benediktínského kláštora v Sampore, sa zúčastnili pátri verbisti, vdp. Stanislav Kašovic a kňaz Ján Slavkovský.

Liturgické čítania pripomenuli všetkým prítomným, že Boh si nás vyvolil už od stvorenia sveta a že on je Bohom verným.

Páter Kasan sa prihovoril osobitne jubilujúcim sestrám a povedal, že ako ratolesť nemôže žiť bez viniča, tak ani oni. „Ježiš vás tu nechal na viniči, lebo videl ovocie, ktoré môžete prinášať. Za celé tie roky Pán pozeral na vašu lásku a očisťoval vás.“  Páter osobitne vyzdvihol vernosť sestier, ktorá je vzácny klenot.  A tento dar je v dnešnej dobe ešte vzácnejší.  „Dívame sa na štyri vzácne diamanty, verný je ten, ktorý vás povolal a my túto vernosť dnes obdivujeme.”

Na záver svojho príhovoru poďakoval sestrám za svedectvo ich života. Odporučil im byť ako prorokyňa Anna. „Zotrvávajte na modlitbách, lebo to robí vaše srdce citlivé. Vďaka modlitbe môžete vycítiť prítomnosť Pána, tam kde ste.” 

Spoločný obed bol príležitosťou deliť sa s radosťou so všetkými spolusestrami a prítomnými, a spoločne ďakovať za dary, ktorými nás Boh denne zahŕňa. Modlime sa spoločne: „Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!

Sestra Bernadeta, SSpS