Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého slávila v dňoch 29. – 31. októbra 2021 volebné zhromaždenie v Provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre. Sestry volili nové provinciálne vedenie na obdobie rokov 2021-2024.

V samotnom volebnom procese a následnom potvrdení výsledkov generálnym vedením v Ríme bola zvolená za provinciálnu predstavenú  sr. Jana Pavla, Natália Tóthová. Spolu s ňou boli do provinciálneho vedenia zvolené sr. Mária, Valéria Florková, sr. Ivica Kúšiková, sr. Laura, Mária Vlčáková a sr. Katarína Junasová.

Zľava: sestry Laura, Jana Pavla (provinciálna predstavená), Mária, Ivica a Katatína

Sestry generálneho vedenia poďakovali súčasnému vedeniu za doterajšiu službu a sestrám nového provinciálneho vedenia popriali Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého v ich zodpovednej službe.

Katarína Junasová, SSpS