V dňoch 10. – 15. októbra 2021 sa na Velehrade (ČR) konali exercície pre prvý rád sv. Františka, teda pre mužské františkánske rehole. Zúčastnili sa ich františkáni, minoriti i kapucíni pôsobiaci v Česku, ako aj niekoľko františkánov zo Slovenska.

Kazateľom bol p. Jozef Sukeník, OFMConv. Témou duchovných cvičení bol „Život z viery“. Páter Jozef priblížil bratom vo svojich prednáškach myšlienky sv. Antona Paduánskeho a jeho návod na vnútornú obnovu človeka.

Text: p. Jozef Sukeník
Foto: archív OFMConv

Zdroj: minoriti.sk