Od májového Zhromaždenia KVRPS sa uskotočnili zmeny vo vedení niekoľkých členských inštitútov KVRPS. Prinášame vám ich stručný zoznam.

 • Odo dňa 26. júna 2021 majú Sestry Františkánky Premenenia v Melčiciach – Lieskovom novú predstavenú – sestru Mariu Veronicu Siegu.
 • Dňa 2. 7. 2021 bolo zo Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniánov oznámené, že zmenili sídlo z Turčianskych Teplíc do Veľkých Ripnian.
 • Dňom 11. júla 2021 sr. Kláre Alene Zbínovej predĺžil mandát na druhé obdobie 3 rokov páter Josef Jančář, OCarm, pápežský komisár „ad nutum Sanctae Sedis“ Sestier Apoštolátu sv. Františka so sídlom v Prahe. Sestra Klára Alena Zbínová je delegátkou pre Slovenskú delegatúru Sestier Apoštolátu sv. Františka so sídlom v Nitre.
 • Dňa 19. augusta 2021 oznámili sestry s dlhodobo najdlhším oficiálnym názvom svojho inštitútu na Slovensku, že zmenili oficiálny názov. Tak sa Kongregácia sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie III. Rádu sv. Františka z Assisi so sídlom v Ľubici od augusta volá Františkánky Panny Márie Nepoškvrnenej.
 • Od 1. septembra 2021 začala druhé funkčné obdobie na 5 rokov sr. Rafaela Zvrškovcová v Kongregácii školských sestier sv. Františka so sídlom v Žiline.
 • Dňa 10. októbra bola menovaná nová provinciálna predstavená na obdobie 3 rokov – sr. Františka Hudáková – v Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa so sídlom v Bratislave.

Mimoriadne správy v pandemickom čase – predĺženia mandátov, alebo vymenovania s časovým posunom a ešte nenastúpenými osobami do úradu:

 1. V máji tohto roku sa na dobu neurčitú, resp. do konania generálnej kapituly, ktorej zvolanie sa časovo posúva kvôli pandémii, sa predlžuje mandát generálnej predstavenej – sr. Pavle Draganovej v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok.
 2. Po termíne 31. augusta a už predĺženom mandáte sa ešte viac predĺžilo funkčné obdobie sestre Márii Filovej – provinciálnej predstavenej v Kongregácii Notre Dame, Kanonisiek sv. Augustína, na dobu do vymenovania novej sestry, nakoľko sa z mimoriadnych dôvodov posúvajú všetky kapituly v ich kongregácii.
 3. Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony z Nitry – budú mať novú predstavenú od 1. novembra 2021 – sr. Dominiku Marietu Bujdákovú, ktorá nastupuje po sr. Faustíne Janke Láslopovej.
 4. Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – nová vizitátorka (provinciálna predstavená) sr. Damiána Poláková nastúpi po sr. Damiáne Pagáčovej odo dňa 8. decembra 2021. Sr. Damiáne Pagáčovej sa kvôli posunom kapitúl v ich spoločnosti kvôli mimoriadnym okolnostiam pandémie mimoriadne predĺžil mandát o 3 mesiace, mala skončiť 8. septembra 2021.
 5. Kongregácia dcér Božskej Lásky na Slovensku má novovymenovanú provinciálnu predstavenú – sr. Timoteu Šebeňovú, ktorá sa ujíma úradu dňom 1. januára 2022 a nastupuje po sr. Felicitas Venglíkovej.

sr. Marta Chraščová, CSSsS, sekretariát KVRPS
Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF