Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) začala 21. septembra 2021 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre XII. provinciálnu kapitulu.

„23 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku,“ informoval P. Tomáš Gerboc, SVD.

Provinciálna kapitula sa začala spoločnou svätou omšou v komunitnej kaplnke, ktorej predsedal provinciál Slovenskej provincie, P. Pavol Kruták. Cieľom kapituly je v duchu záverov 18. Generálnej kapituly uviesť do života jej volanie po obnove duchovného a apoštolského života a tiež sa pripraviť na blížiacu sa 19. Generálnu kapitulu. Zároveň chceme hlbšie pochopiť dôležitosť obnovy v Kristovej láske, ktorá nás „ženie“ (2 Kor 5,14).

V súčasnosti má Slovenská provincia takmer päťdesiat členov, ktorí tvoria medzinárodné spoločenstvo, nakoľko členovia provincie pochádzajú z viacerých krajín sveta – Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie a Indonézie. Ďalšia tridsiatka misionárov verbistov zo Slovenska a Česka pôsobí v zahraničných misiách.

„Kapitulári, prosia o modlitbu, aby Duch Svätý viedol ich stretnutie a ukázal im cestu, ktorou majú ako misionári Božieho Slova kráčať v ohlasovaní Božieho kráľovstva,“ dodal P. Tomáš Gerboc, SVD.

TK KBS, svd