Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne od nedele 5. do utorka 7. septembra 2021.

Okrem bratov pôsobiacich na Slovensku, boli prítomní aj traja pozvaní hostia. Bratia Irenej Šinklar OP a Antonín Krasucki OP z českej provincie a brat Benoit-Dominique de la Soujeole OP z francúzskej provincie, profesor dogmatickej teológie z Fribourgu. Tým najvzácnejším hosťom však bol zakladateľ rehole sv. Dominik. Nakoľko v tomto roku si Rehoľa pripomína 800 rokov od jeho narodenia pre nebo – Dies natalis, dostali aj bratia na Slovensku mimoriadnú milosť prežiť tieto dni v blízkosti jeho ostatkov uložených vo vzácnom relikviári.

Spoločne sa tak bratia mohli modliť, rozprávať, stolovať, športovať a odpočívať. Hlavnou témou stretnutia bolo miesto zasväteného života uprostred života Cirkvi a prednášal brat Benoit-Dominique OP, ktorý vydal v poslednom čase jednu knihu o zasvätenom živote a jednu knihu o duchovnom otcovstve a bratstve.

Text a video: Matúš Kušnír, OP
Foto: archív OP