Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Pápežskou Gregorovou univerzitou a Talianskou biskupskou konferenciou organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života “, ktorá sa uskutoční v Ríme 30. septembra a 1. októbra 2021.

Motív, ciele a ďalšie informácie súvisiace s touto konferenciou sú uvedené v priloženom liste Kongregácie adresovanom všetkým predstaveným rehoľných inštitútov vo svete.

Je tu zároveň vyhlásená aj medzinárodná výzva (Call for papers) na predkladanie príspevkov k tejto téme v štyroch jazykoch, ktorú nájdete na www.carismaecreativita.net.

Registrácie účastníkov začnú na jar 2021. Možnosť zapojiť sa majú aj účastníci zo Slovenska.

-KVRPS-