Televízia Lux odvysiela vo februári dokumentárny film o zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Božej služobnici Matke Róze Vůjtěchovej Tajomná radosť. Sledovať ho môžete v týchto termínoch – 2. 2. 2021 o 21:15, 4. 2. 2021 o 01:10, 6. 2. 2021 o 10:50, 7. 2. 2021 o 22:00 a 8. 2. 2021 o 10:20. Jej proces blahorečenia na diecéznej fáze začal 19. 11. 2019 v Rajhrade, v Brnenskej diecéze.

Sestry tešiteľky sú kontemplatívno-činná, zmierna kongregácia, ktorej poslaním je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Sestry obetujú všetky svoje kríže, ťažkosti, námahy, všetko čo ich zarmucuje a pokoruje s úmyslom podávať Bohu zmier, vynáhradu za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Odpovedajú na Ježišovu výzvu: „Smutná je moja duša až na smrť, ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38) dennou modlitbou, rozjímaním a adoráciou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V noci vo štvrtok konajú adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti od 23:00 -24:00 hod.

Špecifickou formou vonkajšej činnosti je starostlivosť o chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch cez agentúry domácej ošetrovateľskej  starostlivosti, ale aj práca v nemocnici, hospici, v sociálnych zariadeniach a  katechéze.

Na Slovensku prostredníctvom sr. Kristíny Gáboríkovej  a pátra Kamila Vanču bolo založené aj Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Členovia (vyše 500) sa usilujú každodenné práce a utrpenia ochotne znášané a trpezlivo prijaté prinášať Bohu na zmier. Nezištne pomáhajú chorým a opusteným vo svojom okolí a tým sa snažia napomáhať spáse ich duší. V spolupráci so sestrami tešiteľkami vydávajú časopis Getsemani.

Generálne vedenie kongregácie sídli v Brne, sestry tešiteľky pôsobia v Čechách aj v Argentíne. Na Slovensku ich nájdete v Bratislave, Kežmarku a v Bytči, kde pracujú ako opatrovateľky v rodinách. v ADOS a v nemocniciach. Viac o sestrách tešiteľkách sa môžete dozvedieť na www.tesitelky.eu a o živote Božej služobnice a procese blahorečenia na www.matkarosa.cz.

sr. Františka Čačková, OSF / sr. M. Damiána Oravcová, CSC

1 komentáre k "TV Lux uvedie film o Matke Róze Vůjtěchovej, zakladateľke sestier tešiteliek"

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *